недеља, 23. јул 2017.

6. ВИДЕО - Са овогодишњег панигира у Лаври: Раби Господа (Полијелеј)


видео: старац Атанасије Каруљски