понедељак, 29. мај 2017.

Хиландарске келије у Кареји - 5: Келија Светог ГеоргијаКелија Св. Георгија се леђима (јужном страном) ослања на северну страну Типикарнице (Поснице Св. Саве). Налази се на свега стотинак корака северозападно од Протата. Не зна се много о историји ове келије, данашњи изглед је новијег датума (XVII-XIXвек).