петак, 13. јануар 2017.

Јутрошњи изласак сунца на Атонуфото: Доситеј Хиландарац