петак, 20. јануар 2017.

Панигир новоскитске келије Светог Јована Крститеља