понедељак, 07. новембар 2016.

Четрнаест келија и колиба Лако скита


Скит Светог Димитрија звани Лакоскити налази се на југоисточној страни атонског полуострва на надморској висини од 280 метара. смештен је у ували између манастира Каракала и Велике Лавре.

Некада је скит припадао Амалфићанском манастиру, који се и сам налазио у овом делу Свете Горе. Амалфићански манастир носи име по италијанском граду Амалфи, и припадао је западним хришћанима све до њиховог отпадништа од православља када се овај манастир гаси. Након амалфићана Лакоскит прелази у власништво Прота Свете Горе, који у четрнаестом веку скит уступа Србима. Због претераних дугова према Ватопеду Срби губе скит и он прелази у посед манастира Ватопед. Касније, током историје, манастир Ватопед уступа скит манастиру Светог Павла који је и данас власник овог скита. Данас у скиту живе монаси румунске националности. Скит броји четрнаест различитих монашких станишта (келија и колиба).

снимак Лакоскита из сателита са означеним келијама

бр 1

бр. 2

бр. 2

бр. 2

бр. 3

бр. 4
бр. 5

бр. 6

бр. 7

бр. 7

бр. 8

бр. 9

бр. 9

бр. 9

бр. 9А


бр. 10

бр. 12

бр. 12