понедељак, 28. новембар 2016.

Светлописи са сахране хиландарског келиоте Јоакима јеромонаха

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη
хиландарска келија Св. Николаја (близу Поснице)

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη


Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη

Εξόδιος ακολουθία του Ιερομ. Ιωακείμ Βραχνιώτη