петак, 22. јануар 2016.

Висибабе у Кареји, данас фотографисано

фото: Доситеј Хиландарац