субота, 16. јануар 2016.

Послушања 1. део

Игуман манастира.

Сваким манастиром управља игуман са епитропијом (намесницима) и герондијом (сабор стараца), јер је забрањено сконцетрисавање власти у једном човеку. Игуман се бира према Унутрашњем правилнику манастира. Игуман је доживотан, сем ако учини какав иступ или се покаже неповољан у дужностима. Да би био изабран за игумана мора а) да се одликује благом нарави, побожношћу и примерним владањем, потребним образовањем и способностима; б) да је стар најмање 40 година; в) да је пострижен на Светој Гори, најмање 10 година пре избора за игумана.


Μанастирски представник (посланик) у Свештеној Општини (антипросоп).

Антипросопе свештених манастира, који сачињавају Свештену општину Свете Горе, бирају дотични манастири, сваки према свом Унутрашњем правилнику, у току прве половине месеца јануара сваке године, и то између оних од братије манастира који имају навршене 30. године и одликују се мудрошћу и пристојним животом. Претпоставља се увек они који имају црквено образовање и научну спрему.(Статут Св. Горе, од. II, гл. II, чл. 14.)


Епистат тј Протоепистат односно Прот, сваке пете године.

Двадесет свештених манастира деле се на 5 Четворница (групе од по 4 манастира) од којих свака сваке пете године врши епистасијску дужност годину дана, од 1. јуна до краја маја. Сваки од Епистата чува четвртину печата управе Свете Горе. Први по реду у свакој Четворници носи титулу Протоса (протоепистата) док друга тројица носе титуле Епистата. Протос је председавајући свих седница у Опшитини и Епистасији, као и на дуплим саборима (сабор општине и свих игумана). На седницама Општине као и на дуплим саборима Протос нема право гласа, већ само право вета, које исказује изношењем патерице из саборске сале. Изношењем патерице седници престаје валидност. Протос на овим седницама нема право гласа јер у име његовог манстира гласа манастирски антипросоп. Протос свуда са собом носи Протосову патерицу (штап) и има своју "гарду" сердаре без којих никада не излази изван зграде Епистасије, односно Општине. Протос не може ићи изван Кареје без пратње две трећине антипросопа, како би могао увек одржати седницу Свештене општине, где год се он задесио. Прот, без обзира да ли је клирик или обичан монах, носи три напрсна крста. 
Секретар манастира.


У зависности од величине манастира, ово послушање може обављати један монах или више њик. уколико манастир има више, раличитих секретара, то се најстарији међу њима назива Архиграматеас (Први секретар). 

У словенским манастирма често су одвојене службе секретара за грчку коресподенцију и секретара унутрашње документације односно коресподенције на матерњем језику. 

Секретар са Управом манастира води Монахологион (књигу монаха), књигу имања, књигу депозита, дневник благајне, дневни протокол коресподенције. Уколико манастир има Архиграматеаса онда он води записник седница Сабора стараца (манастирске управе) и брине се о документацији потребној за рад Сабора.