субота, 16. јануар 2016.

Послушања 6. део


Рибар. Рибари манастирским чамцем за потребе манастира. Када су године богате уловом вишак се продаје, тако се остварује још један приход за манастир.Виноградар. Стара се о манастирском винограду. У сарадњи са економом манастира организује потребне раднике за сезонске послове.Пчелар. Брине о манастирским пчелама, руководи пчелињаком.


Кољивас. Справља кољиво за богослужење, када је то типиком прописано.

Олтарник. Води рачуна о уредности олтара и о свештеничким одеждама. Доноси у олтар све што је за службу потребно. Пали и гаси свеће и кандила у олтару. Сече нафору и петохлебницу. Током богослужења додаје свештенику кадионицу.


Библиотекар. Стара се о књигама и списима манастирске библиотеке. евидентира нове књиге, издаје на читање оно што је за коришћење. Оштећене књиге предаје књиговесцу на оправку.


Књиговезац. Повезује и преповезује књиге из храма, библиотеке, као и личне књиге манастирске братије. Вичнији се баве и рестаурациојом и конзервацијом. У неким манастирима може се и у књижари наћи неки рад манастирске књиговезнице.