понедељак, 28. децембар 2015.

Излазак сунца на Атону, јутрос фотографисанофото: Доситеј Хиландарац, келија Патерица