уторак, 24. новембар 2015.

Цртице из историје хиландарске келије Свете Тројице

1. келија Свете Тројице 1925. године
У "Светогорским писмима" Жарка М. Татића, која је публиковао у "Политици" 1925, о келији Свете Тројице пише: "Манастиру Хиландару је изгорео његов велики конак у Кареји, те је, поред огромних ћелиотских зграда у Кареји био принуђен да за свога делегата (антипросопа, прим. прир.) узме зграду под кирију, али, како је била у Кареји једна ћелија са братством руске народности од свега четири члана, од којих двоје убрзо умру од старости а друга двојица слаби да се сами привредно одрже, пређу у манастир, те се ћелија врати манастиру. Ћелија је та имала једну стару, красну кућицу, такорећи једну малу вилу у стилу источњачко-македонском са једним лепим параклисом, и неколико соба, таман жива згода за хиландарског делегата и госте, те је манастир одмах оправи и за то употреби. Ипак, гости, нарочито они који су ређи, "бољи" гости, страни гости, спавају у руској ћелији Св. Тројице, која има неколико сраслих палата од по 3 и 5 спратова, са најмање 150 које соба које других одаја; ова ћелија радо прима госте својих хиландарских газда, па смо и ми тамо преноћили четири ноћи, и узгред - били добро угошћени."

На фотографији бр. 1, видимо поменути низ "сраслих палата". Скроз десно конак који данас више не постоји. Монументална зграда великог конака од пет спратова, данас још увек стоји на својим темељима али у јако лошем стању (фотографија бр. 2). Испод великог конака постоји храм Свете Тројице који није у ништа бољем стању од конака. Такође, на фотографији бр. 1 (полулево) видимо велику зграду које данас нажалост нема. Тачније, од ње постоје само зидине које се виде на фотографији број 3 и 4. Верује се да је у склопу те зграде постојао пирг (кула).
2. келија Свете Тројице 2015. год.
фото бр. 3


На фотографији бр. 4, поред поменуте рушевине (десно), видимо лево у шипражју зарасле остатке келије Свете Тројице. Између кипариса и зидине види се данашњи хиландарски конак у Кареји, некадашња келија Благовештења.
фото бр. 4.


поглед на келију са југоистока