уторак, 08. септембар 2015.

Натписи на схимиЗНАЧЕЊЕ НАТПИСА НА СХИМИ

ΦΧ ΦΠ  Фос Христу Фени Пасин – Светлост Христова просвећује све

ΕΕ ΕΕ  Еосфорос Епесе Евликамен Едем – Деница паде нађосмо Едем

ΡΡ ΔΡ  Риторикотера Риматон Дакрион Рон – речитији од речи је ток суза

Т Т ΔΦ  Тетименон Тропеон Демонон Фрики – положени знак демонима ужас

ΧΧ ΧΧ  Хритос Христианис Харијете Харин – Христос Хришћанима дарива благодат

ΘΗ ΕΞ  Теос Игиасе Ставру Ксилон – Бог освети дрво крста

Δ Μ  Динамис Монаху – сила монаха


ΤΚ ΠΓ  Топос Краниу Парадисос Гетоне – место лобање рај постаде