понедељак, 30. март 2015.

Света Гора на поштанским маркицама

1963. Протат
2009. Прот
2008. Патерица Прота


2009. Епистасија


2009. Свештена Општина
2011. Иницијал Ф
2012. Протат

2013. Вињета Четворојеванђеља Х век

2014. Детаљ са одежде почетак ХХ века
2014. Детаљ са одежде почетак ХХ века